BIZONE bizon_ROUND

 HOME | O NAS | USŁUGI | BLOG | KONTAKT

Nowy budżet Funduszy Europejskich

Nowy budżet Funduszy Europejskich w Polsce to około 350 miliardów złotych! Środki finansowe dotyczą programów międzynarodowych, krajowych i regionalnych, i skorzystają z nich m.in. polskie firmy, samorządy i organizacje pozarządowe.

✔️ 111 mld zł – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko:
- bezpieczeństwo energetyczne Polski
- rozwój odnawialnych źródet energii
- ochrona środowiska
- bezpieczny i ekologiczny transport
- rozwój ochrony zdrowia
- kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

✔️ 36 mld zł – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki:
- projekty badawczo-rozwojowe
- innowacje
- zwiększenie konkurencyjności gospodarki
- wsparcie przedsiębiorców i sektora nauki

✔️ 19 mld zł – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego:
- wsparcie osób na zmieniającym się rynku pracy
- rozwój edukacj
- wsparcie ustug zdrowotnych
- pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi
- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami

✔️ 9 mld zł – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy:
- cyfrowa przyszłość
- dostęp do szerokopasmowego Internetu
- rozwój e-ustug
- cyberbezpieczeństwo
- wzmocnienie kompetencji cyfrowych spoteczeństwa

✔️ 12 mld zł – Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (woj.: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, część mazowieckiego):
- rozwój biznesu
- nowoczesny transport
- inwestycje w sieci energetyczne
- ochrona środowiska
- rozwój turystyki

✔️ 2 mld zł – Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej:
- rozwój biznesu
- nowoczesny transport
- inwestycje w sieci energetyczne
- ochrona środowiska
- rozwój turystyki

✔️ 153 mld zł – Programy regionalne (każde województwo będzie posiadać własny program, który sfinansuje inwestycje na jego terenie)
- rozwój przedsiębiorczości
- lepszy dostęp do edukacji, ochrony zdrowia i kultury
- poprawa infrastruktury społecznej
- troska o środowisko
- technologie cyfrowe, energetyka i transport

✔️ 2,5 mld zł – Fundusze Europejskie dla Rybactwa
- modernizacja obszaru rybactwa
- innowacje i dywersyfikacja (różnicowanie) branży rybackiej

✔️ 2,5 mld zł – Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową
- wsparcie najuboższych i najbardziej potrzebujących

✔️ 2,5 mld zł – Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich

Zapraszamy do kontaktu - pomożemy w uzyskaniu dofinansowania.