O nas

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze projektów realizowanych w ramach środków krajowych oraz zagranicznych.

Rozliczyliśmy już 8 400 000,00 zł w projektach ze 100-procentową skutecznością w nawet najtrudniejszych przypadkach. 

Zarządzanie projektami wiąże się z wykorzystaniem określonej wiedzy, umiejętności, doświadczenia, narzędzi i technik w celu dostarczenia czegoś wartościowego. Wszystkie projekty są tymczasowym wysiłkiem tworzenia wartości poprzez unikalny produkt, usługę i/lub rezultat. Wszystkie projekty mają swój początek i koniec. Mają zespół, budżet, kosztorys, harmonogram i zestaw oczekiwań, które zespół realizujący projekt musi spełnić. Każdy projekt jest wyjątkowy i różni się od rutynowych operacji — bieżących działań organizacji — ponieważ projekty kończą się po osiągnięciu określonych celów. Na czele tych projektów stoją specjaliści, którzy mają za zadanie upewnienie się, że zespół projektowy spełnia swoje cele w określonym czasie i budżecie, a dokumentacja projektowa pozwoli na sprawne rozliczenie. W dzisiejszych czasach zarządzanie projektami uznawane jest często za kompetencję strategiczną, która jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu biznesowego i ma pozytywny wpływ na wyniki organizacji.

Posiadamy:
– wiedzę
– umiejętności
– doświadczenie
– narzędzia i techniki
 

które pozwolą na:
– sprawne zarządzanie projektem na każdym etapie jego realizacji
– wsparcie interwencyjne w przypadku projektów zagrożonych (krótkie terminy, braki i błędy w dokumentacji projektowej, itp.)
– spersonalizowane szkolenie zespołu projektowego przygotowujące do samodzielnego zarządzania projektem
– przygotowanie prostych narzędzi informatycznych pozwalających na samodzielne monitorowanie budżetu projektu oraz minimalizujących czas przygotowywania dokumentacji sprawozdawczej

B-Zone Beata Etmanowicz

Właściciel