BIZONE bizon_ROUND

 HOME | O NAS | USŁUGI | BLOG | KONTAKT

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Mali i średni przedsiębiorcy z Polski Wschodniej, chcący zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku, mogą otrzymać dotacje na innowacje.

Dotację będzie można przeznaczyć m.in. na:
- analizę rynku,
- zakup licencji,
- prace dostosowawcze,
- nabycie niezbędnych maszyn i urządzeń

Należy zwrócić uwagę na to, że innowacja w przypadku tego konkursu nie oznacza konieczności stworzenia nowego produktu czy technologii. Wystarczy znaleźć nowe zastosowanie dla już istniejących.

Łączny budżet konkursu to 30 mln zł (może zostać zwiększony po rozstrzygnięciu konkursów w innych działaniach Programu Polska Wschodnia), a maksymalna kwota dotacji to 10 mln zł.

Nabór wniosków będzie trwał od 12 lipca do 8 sierpnia 2022 roku, a wnioski przyjmować będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przedsiębiorcy będą mieli możliwość realizacji projektów do końca 2023 roku.

Zapraszamy do kontaktu - pomożemy w uzyskaniu dofinansowania.