Wstępny audyt wewnętrzny

By Beata

 HOME | O NAS | USŁUGI | BLOG | KONTAKT Wstępny audyt wewnętrzny Wstępny audyt wewnętrzny projektu realizowany jest zazwyczaj niedługo przed okresem sprawozdawczym lub zakończeniem projektu. Pozwala dokonać obiektywnej oceny prawidłowości realizacji projektu, w szczególności zgodności z zapisami w umowie projektowej oraz wniosku o dofinansowanie, ale również zgodności z ogólnie przyjętymi zasadami rozliczeń środków…