O mnie

Specjalizuję się w kompleksowej obsłudze projektów realizowanych w ramach środków krajowych oraz zagranicznych.

Projekty pod moją opieką zostały rozliczone ze 100-procentową skutecznością w nawet najtrudniejszych przypadkach. 

Zarządzanie projektami wiąże się z wykorzystaniem określonej wiedzy, umiejętności, doświadczenia, narzędzi i technik w celu dostarczenia czegoś wartościowego.
Wszystkie projekty są tymczasowym wysiłkiem tworzenia wartości poprzez unikalny produkt, usługę i/lub rezultat.
Wszystkie projekty mają swój początek i koniec. Mają zespół, budżet, kosztorys, harmonogram i zestaw oczekiwań, które zespół realizujący projekt musi spełnić.
Każdy projekt jest wyjątkowy i różni się od rutynowych operacji — bieżących działań organizacji — ponieważ projekty kończą się po osiągnięciu określonych celów.
Na czele tych projektów stoją specjaliści, którzy mają za zadanie upewnienie się, że zespół projektowy spełnia swoje cele w określonym czasie i budżecie, a dokumentacja projektowa pozwoli na sprawne rozliczenie.
W dzisiejszych czasach zarządzanie projektami uznawane jest często za kompetencję strategiczną, która jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu biznesowego i ma pozytywny wpływ na wyniki organizacji.

 

 

Posiadam:
– wiedzę
– umiejętności
– doświadczenie
– narzędzia i techniki

 

 

które pozwalają na:
– sprawne zarządzanie projektem na każdym etapie jego realizacji
– wsparcie interwencyjne w przypadku projektów zagrożonych (krótkie terminy, braki i błędy w dokumentacji projektowej, itp.)
– przeszkolenie zespołu projektowego do samodzielnego zarządzania projektem i jego rozliczenia
– przygotowanie narzędzi informatycznych pozwalających na bieżące monitorowanie nawet kilkudziesięciu budżetów projektowych jednocześnie oraz minimalizujących czas przygotowywania dokumentacji sprawozdawczej

B-Zone Beata Etmanowicz

Właściciel