Wstępny audyt wewnętrzny

By Beata

 HOME | O NAS | USŁUGI | BLOG | KONTAKT Wstępny audyt wewnętrzny Wstępny audyt wewnętrzny projektu realizowany jest zazwyczaj niedługo przed okresem sprawozdawczym lub zakończeniem projektu. Pozwala dokonać obiektywnej oceny prawidłowości realizacji projektu, w szczególności zgodności z zapisami w umowie projektowej oraz wniosku o dofinansowanie, ale również zgodności z ogólnie przyjętymi zasadami rozliczeń środków…

Tworzenie narzędzi monitorujących

By Beata

 HOME | O NAS | USŁUGI | BLOG | KONTAKT Tworzenie narzędzi monitorujących Samodzielne zarządzanie projektem Wiele organizacji, podejmując się realizacji projektów współfinansowanych ze środków krajowych czy też unijnych, chyba nie do końca zdaje sobie sprawę z czym to się tak naprawdę wiąże. Zespół projektowy (o ile został w ogóle konkretnie sprecyzowany) dąży do zrealizowania…