Współpraca z nami

By Beata

 HOME | O NAS | USŁUGI | BLOG | KONTAKT Współpraca z nami Indywidualne podejście Współpraca z nami ma zawsze charakter indywidualny – ile innstytucji tyle przypadków i każdy jest na swój sposób inny. Staramy się jednak sprostać każdym wymaganiom i problemom wykorzystując wiedzę i doświadczenie naszych ekspertów i Partnerów Biznesowych. Na początek zapraszamy do…

Zarządzanie dotacjami

By Beata

 HOME | O NAS | USŁUGI | BLOG | KONTAKT Zarządzanie dotacjami To wcale nie takie oczywiste… Należy zauważyć, iż termin „zarządzanie dotacją” może być używany w dwóch przypadkach: 1. w odniesieniu do osób ubiegających się o dotacje, które piszą wnioski i raporty, a następnie zapewniają spełnienie wymogów dotyczących dotacji, gdy ich organizacja wydatkuje fundusze…

Wsparcie kryzysowe

By Beata

 HOME | O NAS | USŁUGI | BLOG | KONTAKT Wsparcie kryzysowe “Trudne sprawy”… Szczególnie chętnie przyjmujemy tak zwane „trudne przypadki”, czyli zlecenia, które wymagają nagłej interwencji. Wsparcie takie możliwe jest na każdym etapie projektu, który mógłby przejść w (lub już uzyskał) status „zagrożonego”. Potrzeba skorzystania z tego typu usług może wynikać z: – istotnych,…

Tłumaczenie dokumentacji

By Beata

 HOME | O NAS | USŁUGI | BLOG | KONTAKT Tłumaczenie dokumentacji To grant or not to grant Wiele projektów zagranicznych wymaga złożenia wniosku o dofinansowanie, a następnie, po otrzymaniu dotacji, sprawozdawania się z realizacji projektu w j. angielskim. Znajomość języka obcego wydaje się być w tych czasach kompetencją obowiązkową (pomijając wsparcie Goole Translate) jednak…

Tworzenie narzędzi monitorujących

By Beata

 HOME | O NAS | USŁUGI | BLOG | KONTAKT Tworzenie narzędzi monitorujących Samodzielne zarządzanie projektem Wiele organizacji, podejmując się realizacji projektów współfinansowanych ze środków krajowych czy też unijnych, chyba nie do końca zdaje sobie sprawę z czym to się tak naprawdę wiąże. Zespół projektowy (o ile został w ogóle konkretnie sprecyzowany) dąży do zrealizowania…