BIZONE bizon_ROUND

 HOME | O MNIE | USŁUGI | BLOG | KONTAKT

Audyt wewnętrzny

Usługa audytu wewnętrznego projektu z dofinansowaniem obejmuje niezależne i obiektywne sprawdzenie zgodności oraz efektywności wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach dofinansowania projektu. Specjalizuję się w audycie wewnętrznym projektów z dofinansowaniem i oferuję:

1. Analiza zgodności:
Przeprowadzam szczegółową analizę, aby sprawdzić czy wszystkie wydatki i działania projektowe są zgodne z wytycznymi, warunkami oraz przepisami dotyczącymi dofinansowania. Weryfikuję czy wszystkie dokumenty i procedury są zgodne z wymaganiami i czy wydatki są właściwie udokumentowane.

2. Kontrola procesów finansowych:
Sprawdzam procesy finansowe związane z dofinansowaniem projektu, w tym alokację środków, płatności, rozliczanie i monitorowanie budżetu. Analizuję efektywność i przejrzystość tych procesów, identyfikując ewentualne luki lub ryzyka.

3. Ocena efektywności:
Analizuję czy środki finansowe są efektywnie wykorzystywane w ramach projektu. Oceniam osiągnięte rezultaty w porównaniu do celów projektowych i sprawdzam czy wartość dodana generowana przez projekt jest zgodna z oczekiwaniami.

4. Identyfikacja ryzyka i zaleceń:
Wskazuję potencjalne ryzyko i słabe punkty w zarządzaniu finansami projektu. Na podstawie tej oceny, formułuję konkretne zalecenia dotyczące doskonalenia procesów, optymalizacji wydatków lub wdrażania lepszych praktyk.

5. Raportowanie i komunikacja:
Przygotowuję raporty audytu, które prezentują wyniki naszej analizy oraz przedstawiają zalecenia dla zarządzających projektem. Jestem również gotowa do udzielenia wyjaśnień i udzielania wsparcia w implementacji moich zaleceń.

Usługa audytu wewnętrznego daje pewność, że środki finansowe są właściwie zarządzane, a projekt jest zgodny z wymogami dotacji. Pomagam w minimalizowaniu ryzyka, identyfikacji możliwości optymalizacji i zapewnieniu przejrzystości finansowej w projekcie.