BIZONE bizon_ROUND

 HOME | O MNIE | USŁUGI | BLOG | KONTAKT

Wsparcie kryzysowe

Szczególnie chętnie przyjmuję tak zwane „trudne przypadki”. Usługa wsparcia kryzysowego niezbędna jest w projektach, które wymagają nagłej interwencji. Wsparcie takie możliwe jest na każdym etapie projektu, który mógłby przejść w (lub już uzyskał) status „zagrożonego”.

Potrzeba skorzystania z tego typu usług może wynikać m.in. z:

1. Istotnych, często niezaplanowanych wydarzeń, które wymagają wprowadzenia zmian w projekcie
2. Nieprawidłowości jakie zostały wykazane podczas kontroli i konieczność ich naprawy
3. Braku odpowiednich zestawień i danych do rozliczenia finansowego
4. Zbliżającego się okresu sprawozdawczego i natłoku obowiązków sprawozdawczych przy niewystarczającej lub niedoświadczonej w rozliczaniu projektów kadrze, itd.

Proces interwencyjny składa się z wielu etapów i jest zależny m.in. od rodzaju projektu, jego złożoności, terminu zakończenia, ilości i złożoności występujących problemów, itd.
Podjęte działania interwencyjne mają doprowadzić do zminimalizowania lub zupełnego wyeliminowania ryzyka bądź konsekwencji, jakie może ponieść Beneficjent za uchybienia, braki, błędy czy sytuacje losowe, które pojawiły się podczas realizacji projektu.

W zależności od sytuacji, moja pomoc może polegać m.in. na:

1. Analizie bieżącej sytuacji na podstawie przedstawionej dokumentacji projektowej i relacji zespołu projektowego
2. Określeniu przyczyn i wysokości ryzyka oraz przedstawieniu zagrożeń
3. Określeniu możliwych działań naprawczych i realności ich wykonania
4. Wyborze działań naprawczych, które potencjalnie dają największe szanse powodzenia i przydzielenie zadań do konkretnych osób w zespole projektowym, itd.

Musimy niestety pamiętać, że nie zawsze dany projekt da się uratować. Wiele zależy od tego na jakim etapie projektu możemy podjąć interwencję. Jeśli projekt trwa 3 lata, a my próbujemy go ratować na miesiąc przed jego zakończeniem – skutki zwłoki w podjęciu interwencji mogą okazać się bolesne. Po więcej informacji zapraszam do kontaktu.