BIZONE bizon_ROUND

 HOME | O MNIE | USŁUGI | BLOG | KONTAKT

Współpraca

Współpraca ze mną ma zawsze charakter indywidualny - ile instytucji tyle przypadków i każdy jest na swój sposób inny.
Staram się jednak sprostać każdym wymaganiom i problemom wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

Na początek zapraszam do skorzystania z usługi:
Bezpłatne konsultacje
Usługa ta ma charakter doradczy i pozawala na rozwiązanie mniejszych, pojedynczych problemów, wyjaśnienie wątpliwości czy ukierunkowanie Państwa na właściwy tor dalszych działań.

Jeśli jednak poszukujecie Państwo eksperta, który:
- wesprze w procesie planowania, koordynowania i kontrolowania projektów z dofinansowaniem
- poprowadzi proces dokumentowania, analizy i raportowania wydatków związanych z przyznanymi dotacjami
- podejmie interwencję i zaproponuje działania naprawcze w przypadku projektu zagrożonego
- wykona wstępny audyt zgodności oraz efektywności wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach dofinansowania
- stworzy spersonalizowane narzędzia do monitorowania i analizy różnych aspektów działalności organizacji
- zbierze, zintegruje i przeanalizuje dane finansowe z różnych źródeł
- zarekomenduje i/lub stworzy spersonalizowane rozwiązania optymalizujące procesy biznesowe w organizacji,

moje działania rozpoczynają się zazwyczaj od:

Krok 1. Spotkanie wprowadzające


Spotkanie ma na celu m.in.:
- zapoznanie się z branżą i działaniami organizacji
- uzyskanie informacji merytorycznych o organizacji / projekcie
- określenie problemów i/lub trudności
- określenie oczekiwań co do naszej współpracy i wykonywanych przeze mnie usług

Spotkanie może odbyć się:
- stacjonarnie (tylko na terenie Warszawy)
- online (cały świat)

Krok 2. Podpisanie umowy RODO

Umowa pozwalająca na przekazanie danych osobowych. Podpisanie tej umowy nie zobowiązuje Państwa do dalszej współpracy. Jest w zasadzie Państwa gwarancją, a moim zobowiązaniem, do zachowania poufności danych – ma na celu jedynie umożliwienie udostępnienia dokumentacji, w której zawarte są dane osobowe, a która niezbędna jest do zapoznania się ze szczegółami Państwa działalności i określenia nakładu pracy jaka będzie potrzebna do wywiązania się przeze mnie z określonych zadań.

Krok 3. Wstępna analiza sytuacji

Działania w tym kroku są bardzo indywidualne, w zależności od dziedziny współpracy. Mogą obejmować m.in.:
- analiza dokumentacji (projektowej, sprawozdawczej, księgowej, kadrowej, itp.)
- analiza struktury i działalności organizacji (branży, zasobów finansowych, zasobów kadrowych, itp.)
- wywiad z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne działania

Krok 4. Przygotowanie oferty

Ofertę przygotowuję w ciągu 2 dni od zakończenia wstępnej analizy. Zawieram w niej niezbędne informacje, m.in.:
- zakres usług
- forma współpracy i rozliczeń
- termin wykonania zadań
- inne, w zależności od oczekiwań określonych podczas spotkania wprowadzającego, wyników analizy i bieżących rozmów

Krok 5. Podpisanie umowy

W przypadku pozytywnej decyzji o współpracy podpisana zostaje umowa.