BIZONE bizon_ROUND

 HOME | O NAS | USŁUGI | BLOG | KONTAKT

Współpraca z nami

Indywidualne podejście

Współpraca z nami ma zawsze charakter indywidualny - ile innstytucji tyle przypadków i każdy jest na swój sposób inny.
Staramy się jednak sprostać każdym wymaganiom i problemom wykorzystując wiedzę i doświadczenie naszych ekspertów i Partnerów Biznesowych.

Na początek zapraszamy do skorzystania z naszej bezpłatnej usługi:
Darmowe konsultacje telefoniczne
Usługa ta ma charakter doradczy i pozawala na rozwiązanie mniejszych, pojedynczych problemów, wyjaśnienie wątpliwości czy ukierunkowanie Państwa na właściwy tor dalszych działań.

Jeśli jednak poszukujecie Państwo eksperta, który:
- wyszuka dla Państwa odpowieni projekt i przygotuje wniosek o dofinansowanie
- sprawdzi dokumentację projektową przed złożeniem sprawozdania
- naprawi błędy popełnione w trakcie realizacji projektu mogące skutkować koniecznością zwrotu części lub całości dotacji
- wykona wstępny audyt przed końcem projektu / okresu sprawozdawczego,
lub po prostu poprowadzi Państwa od samego początku (od napisania wniosku, harmonogramu i kosztorysu) aż do samego końca (sprawozdania końcowego),
nasze działania rozpoczynają się zazwyczaj od:

1. Spotkanie wprowadzające


Spotkanie ma na celu m.in.:
- zapoznanie się z branżą i działaniami Klienta
- uzyskanie informacji merytorycznych o projekcie oraz stopniu realizacji
- określenie problemów i/lub trudności związanych z realizacją projektu
- określenie oczekiwań co do współpracy i wykonywanych przez nas usług

Spotkanie może odbyć się:
- stacjonarnie (tylko na terenie Warszawy)
- online (platforma Zoom)

2. Podpisanie umowy RODO

Umowa pozwalająca na przekazanie danych osobowych. Podpisanie tej umowy nie zobowiązuje Państwa do dalszej współpracy – ma na celu jedynie udostępnienie dokumentacji , w której zawarte są dane osobowe, a która niezbędna jest do zapoznania się ze szczegółami Państwa działalności i określenia nakładu pracy jaka będzie potrzebna do wywiązania się przez nas z określonych zadań.

3. Wstępna analiza sytuacji

Jeśli projekt jest w trakcie realizacji:
- analiza dokumentacji projektowej: wniosku i umowy o dofinansowanie, harmonogramu działań, kosztorysu, struktury projektu, itd.
- analiza wykonanych już w ramach projektu działań

Jeśli projekt jest dopiero planowany:
- analiza dotychczasowej historii projektowej instytucji
- analiza branży, zasobów finansowych, kadrowych, itp. w celu określenia możliwości realizacji projektu

4. Przygotowanie oferty

Ofertę przygotowujemy w ciągu 2 dni od zakończenia wstępnej analizy. Zawieramy w niej niezbędne informacje, m.in.:
- zakres naszych usług
- forma współpracy i rozliczeń
- termin wykonania zadań
- inne, w zależności od oczekiwań określonych podczas spotkania wprowadzającego, wyników analizy i bieżących rozmów

5. Podpisanie umowy

W przypadku pozytywnej decyzji o współpracy podpisana zostaje umowa.