BIZONE bizon_ROUND

 HOME | O MNIE | USŁUGI | BLOG | KONTAKT

Rozliczanie dotacji

Usługa rozliczania dotacji oferuje profesjonalne wsparcie w procesie dokumentowania, analizy i raportowania wydatków związanych z dotacjami otrzymanymi przez organizacje lub przedsiębiorstwa. Jako koordynator ds. rozliczeń projektów specjalizuję się w usługach rozliczania dotacji, które obejmują m.in.:

1. Dokumentacja i śledzenie wydatków:
Pomagam w kompletnym dokumentowaniu wszystkich wydatków związanych z dotacją. Skrupulatnie śledzę i rejestruję każdą transakcję, zapewniając pełną przejrzystość i zgodność z wymaganiami finansowymi dotacji. Doradzam w kwestii rodzaju dokumentów jakie powinny być dostarczone w ramach ponoszonych kosztów, aby koszty te mogły być kwalifikowalne.

2. Audyt i zgodność:
Przeprowadzam audyty dotacji, aby upewnić się, że wydatki są zgodne z ustalonymi warunkami dotacji oraz przepisami prawnymi i finansowymi. Sprawdzam dokumentację, potwierdzając poprawność i rzetelność wydatków.

3. Raportowanie finansowe:
Przygotowuję kompleksowe raporty finansowe w formacie Excel, które prezentują pełen obraz wydatków związanych z dotacją. Taka ekspertyza pozwala na precyzyjne sporządzanie sprawozdań, uwzględniając wszystkie niezbędne informacje, takie jak szczegółowe wydatki, harmonogram realizacji projektu, dochody i wyniki finansowe.

4. Monitorowanie budżetu:
Zapewniam ścisłe monitorowanie budżetu dotacji, dbając o to, aby wydatki były zgodne z założonym planem. W razie konieczności proponuję strategie optymalizacji wydatków lub relokacji środków, aby zapewnić efektywne wykorzystanie przyznanej dotacji.

5. Doradztwo i wsparcie:
Jestem gotowa do udzielenia wsparcia i doradztwa na każdym etapie procesu rozliczania dotacji. Oferuję profesjonalne porady dotyczące najlepszych praktyk, strategii zarządzania finansami oraz interpretacji i zrozumienia złożonych wymagań dotacji.

Dzięki tej usłudze mamy pewność, że wydatki projektowe są rzetelnie dokumentowane, a raportowanie jest zgodne z wymaganiami dotacji. Ułatwiam koncentrację zespołu projektowego na realizacji celów projektu, zapewniając jednocześnie pełną kontrolę i zgodność finansową.