Szkolenia z dofinansowaniem

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym nieustanne doskonalenie umiejętności i zdobywanie nowej wiedzy jest kluczowe dla sukcesu zawodowego. Szkolenia stanowią nieodłączną część procesu rozwoju, ale czasami mogą być finansowo wymagające dla osób i organizacji. Na szczęście istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do szkoleń, które stanowi cenne wsparcie finansowe dla tych, którzy pragną inwestować w swój rozwój.

Systematyczne szkolenia pracowników powinny być najwyższym priorytetem dla organizacji, gdyż korzyści z nich wynikające są obopólne zarówno dla pracodawcy jak i pracownika.

Dla pracownika to m.in.:
– rozwijanie swoich umiejętności, zdobycie nowej wiedzy i doskonalenie istniejących kompetencji. To daje im możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego, co może prowadzić do awansu lub lepszych perspektyw karierowych.
– zyskanie większej pewność siebie w wykonywaniu swoich obowiązków. Zdobycie nowych umiejętności daje narzędzia potrzebne do efektywniejszej pracy i podejmowania nowych wyzwań.
– możliwość nawiązywania kontaktów z innymi profesjonalistami z branży. To pozwala na wymianę doświadczeń, zdobycie wiedzy od ekspertów i budowanie wartościowych relacji biznesowych, co może przyczynić się do rozwoju kariery.
– jest dowodem na to, że pracodawca inwestuje w rozwój swoich pracowników. To może zwiększyć motywację pracowników, poczucie wartości i zaangażowanie w wykonywane zadania.

Dla pracodawcy to m.in.:
– podnoszenie kompetencji swojego zespołu. Lepsze wyposażenie pracowników w umiejętności i wiedzę przekłada się na wydajniejszą i bardziej efektywną pracę, co z kolei wpływa na osiąganie lepszych wyników biznesowych.
– pomoc w utrzymaniu wartościowych pracowników. Osoby, które otrzymują możliwość rozwoju zawodowego, często są bardziej związane z miejscem pracy i mniej skłonne do zmiany pracodawcy.
– posiadanie zespołu o wysokich kwalifikacjach daje firmie przewagę konkurencyjną na rynku. Pracownicy z aktualną wiedzą i umiejętnościami mogą przyczynić się do innowacji, doskonalenia procesów i lepszej obsługi klienta, co przekłada się na wzrost konkurencyjności firmy.
– inwestycja w pracowników i ich rozwój. To z kolei buduje pozytywny wizerunek firmy jako pracodawcy, który troszczy się o rozwój i dobro pracowników. Może to przyciągnąć nowe talenty i budować lojalność wśród pracowników.

Nie od dziś wiadomo, że im wyższa jakość, tym wyższa cena. A koszt szkolenia obejmuje nie tylko samo szkolenie, ale również koszty ewentualnej podróży oraz godziny z codziennej pracy pracownika. Dlatego też organizacje często rezygnują ze szkoleń pracowników. Ale nie tylko koszt jest problemem. Brak odpowiedniej oferty szkoleniowej, niezadowalająca jakość usług czy dezaktualizacja potrzeb szkoleniowych od momentu ich wystąpienia do realizacji z udziałem środków publicznych – to wszystko miało wpływ na powstanie tak zwanej Bazy Usług Rozwojowych, która wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pracowników i pracodawców.

Baza Usług Rozwojowych (BUR) dostępna pod adresem: uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ została stworzona w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jej administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Baza ta jest ogólnopolską giełdą różnego rodzaju form kształcenia. W swoich zasobach posiada nie tylko kursy czy szkolenia, ale również e-learning, studia podyplomowe, doradztwo, coaching, mentoring, egzaminy i inne usługi o charakterze zawodowym.
Skierowana jest zarówno do przedsiębiorców (jako dostawców usług rozwojowych) jak i pracowników (jako odbiorców usług rozwojowych). Oznacza to, że nie tylko pracownicy mogą skorzystać z usług szkoleniowych, ale również dostawcy usług szkoleniowych mogą zyskać tam nowych klientów.

BUR przynosi wiele korzyści.

Dla odbiorców i uczestników będą to m.in.:
– sprawdzeni, a zatem wiarygodni organizatorzy
– uproszczone procedury w przypadku chęci skorzystania z dofinansowania
– skrócony czas realizacji potrzeb rozwojowych
– szeroka oferta giełdy usług umożliwiająca również zgłoszenie zapotrzebowania na konkretną usługę rozwojową.

Dla dostawców usług rozwojowych:
– uzyskanie akredytacji PARP jako gwarancja jakości
– możliwość pozyskania nowych klientów
– system zarządzania własnymi usługami
– porównanie z innymi dostawcami dzięki ocenom wystawianym przez uczestników

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

W przypadku chęci skorzystania z dofinansowania, są 2 warunki, o których należy pamiętać:
1) z dofinansowania nie mogą niestety skorzystać przedsiębiorcy zarejestrowani w województwie mazowieckim i pomorskim
2) wybrana usługa musi być powiązana z wykonywaną działalnością / stanowiskiem i przyczynić się do podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych – nie można zatem sfinansować obowiązkowych szkoleń (np. BHP) czy zupełnie niepowiązanych z wykonywanym zawodem.

Osoby planujące podwyższyć swoje kompetencje, czyli uczestnicy szkoleń, mogą liczyć na dofinasowanie od 50% do 80% kosztów szkolenia czy innej usługi rozwojowej, a wysokość dofinansowania zależy od zasad obowiązujących w danym województwie. Najczęściej wysokość wsparcia określana jest w procentach, jednak w każdym województwie obowiązuje również limit kwotowy, czyli limit określający ile pieniędzy może przypaść na jedno przedsiębiorstwo i/lub usługę.

Należy się również liczyć z tym, że w zależności od województwa, mamy różne formy udzielania dofinansowania:
1) refundacja wydatków – najczęściej spotykany system rozliczeń. Polega na samodzielnym opłaceniu usługi rozwojowej, a dopiero po jej zakończeniu otrzymujemy refundację części poniesionych kosztów.
2) system bonowy – za udział w usłudze rozwojowej płacimy bonem wykupionym od Organizatora. Wartość bonu jest zawsze wyższa niż kwota, którą za niego płacimy. Po zrealizowaniu usługi, wykonawca – np. firma szkoleniowa – wymienia bon na gotówkę.
3) system kont przedpłaconych – otrzymujemy indywidualne konto bankowe, na które wpłacane są środki finansowe przez nas i przez Organizatora, a po zakończeniu usługi wykonujemy z niego przelew wykonawcy.