BIZONE bizon_ROUND

 HOME | O NAS | USŁUGI | BLOG | KONTAKT

Szkolenia z dofinansowaniem

Korzyści wynikające ze szkolenia pracowników

Systematyczne szkolenia pracowników powinny być najwyższym priorytetem dla organizacji, gdyż korzyści z nich wynikające są obopólne zarówno dla pracodawcy jak i pracownika.

Dla pracownika to m.in.:
- zwiększenie umiejętności w co najmniej jednym obszarze specjalizacji, a co za tym idzie
- wzrost motywacji do wykonywania zadań na danym stanowisku

Dla pracodawcy to m.in.:
- wzrost produktywności pracowników
- mniejsze ryzyko rotacji pracowników (pracownicy, którzy mają regularne możliwości uczenia się, rozwoju i awansu, są bardziej skłonni do pozostania w firmie)
- poprawa kultury firmy

Przyczyny rezygnacji z udziału w szkoleniach

Nie od dziś wiadomo, że im wyższa jakość, tym wyższa cena. A koszt szkolenia obejmuje nie tylko samo szkolenie, ale również koszty ewentualnej podróży oraz godziny z codziennej pracy pracownika. Dlatego też organizacje często rezygnują ze szkoleń pracowników. Ale nie tylko koszt jest problemem. Brak odpowiedniej oferty szkoleniowej, niezadowalająca jakość usług czy dezaktualizacja potrzeb szkoleniowych od momentu ich wystąpienia do realizacji z udziałem środków publicznych – to wszystko miało wpływ na powstanie tak zwanej Bazy Usług Rozwojowych, która wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pracowników i pracodawców.

Co to jest BUR?

Baza Usług Rozwojowych (BUR) dostępna pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ została stworzona w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jej administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Baza ta jest ogólnopolską giełdą różnego rodzaju form kształcenia. W swoich zasobach posiada nie tylko kursy czy szkolenia, ale również e-learning, studia podyplomowe, doradztwo, coaching, mentoring, egzaminy i inne usługi o charakterze zawodowym.
Skierowana jest zarówno do przedsiębiorców (jako dostawców usług rozwojowych) jak i pracowników (jako odbiorców usług rozwojowych). Oznacza to, że nie tylko pracownicy mogą skorzystać z usług szkoleniowych, ale również dostawcy usług szkoleniowych mogą zyskać tam nowych klientów.

Korzyści wynikające z BUR

BUR przynosi wiele korzyści.

Dla odbiorców i uczestników będą to m.in.:
- sprawdzeni, a zatem wiarygodni organizatorzy
- uproszczone procedury w przypadku chęci skorzystania z dofinansowania
- skrócony czas realizacji potrzeb rozwojowych
- szeroka oferta giełdy usług umożliwiająca również zgłoszenie zapotrzebowania na konkretną usługę rozwojową.

Dla dostawców usług rozwojowych:
- uzyskanie akredytacji PARP jako gwarancja jakości
- możliwość pozyskania nowych klientów
- system zarządzania własnymi usługami
- porównanie z innymi dostawcami dzięki ocenom wystawianym przez uczestników

Dofinansowanie do usług rozwojowych

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

W przypadku chęci skorzystania z dofinansowania, są 2 warunki, o których należy pamiętać:
1) z dofinansowania nie mogą niestety skorzystać przedsiębiorcy zarejestrowani w województwie mazowieckim i pomorskim
2) wybrana usługa musi być powiązana z wykonywaną działalnością / stanowiskiem i przyczynić się do podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych – nie można zatem sfinansować obowiązkowych szkoleń (np. BHP) czy zupełnie niepowiązanych z wykonywanym zawodem.

Osoby planujące podwyższyć swoje kompetencje, czyli uczestnicy szkoleń, mogą liczyć na dofinasowanie od 50% do 80% kosztów szkolenia czy innej usługi rozwojowej, a wysokość dofinansowania zależy od zasad obowiązujących w danym województwie. Najczęściej wysokość wsparcia określana jest w procentach, jednak w każdym województwie obowiązuje również limit kwotowy, czyli limit określający ile pieniędzy może przypaść na jedno przedsiębiorstwo i/lub usługę.

Należy się również liczyć z tym, że w zależności od województwa, mamy różne formy udzielania dofinansowania:
1) refundacja wydatków – najczęściej spotykany system rozliczeń. Polega na samodzielnym opłaceniu usługi rozwojowej, a dopiero po jej zakończeniu otrzymujemy refundację części poniesionych kosztów.
2) system bonowy – za udział w usłudze rozwojowej płacimy bonem wykupionym od Organizatora. Wartość bonu jest zawsze wyższa niż kwota, którą za niego płacimy. Po zrealizowaniu usługi, wykonawca – np. firma szkoleniowa – wymienia bon na gotówkę. Taki system obowiązuje np. w województwie łódzkim czy małopolskim.
3) system kont przedpłaconych – otrzymujemy indywidualne konto bankowe, na które wpłacane są środki finansowe przez nas i przez Organizatora, a po zakończeniu usługi wykonujemy z niego przelew wykonawcy. To system, który obowiązuje w województwie śląskim.

Zapraszamy do kontaktu - pomożemy w uzyskaniu dofinansowania.